Hålla anförande inför klassen? Ha redovisning på jobbet? Hålla festtal?

Det här är uppgifter som de flesta av oss ställs inför - förr eller senare. Många av oss känner också skräck inför den här situationen.

Rädd för att tala inför andra?

Den som känner så är inte ensam! Till och med skådespelare och vana talare känner av "rampfeber", men om man lär sig handskas med den blir den en tillgång. Den lilla adrenalinkicken gör att man skärper sig och gör bättre ifrån sig.

Få folk att lyssna? Hur gör man för att verkligen nå åhörarna med sitt budskap?

Det finns teknik för hur man planerar/lägger upp ett tal för att kunna övertyga på ett trovärdigt sätt. En "röd tråd" i anförandet är viktigt för att åhörarna lätt ska kunna följa med i tankegången

Vad gör man med händerna när man talar?

Att lära sig hur man använder kroppspråket på ett naturligt och övertygande sätt är mycket viktigt för att åhörarna ska vilja lyssna och är alltså en grundförutsättning för att nå fram med budskapet.

Skulle du behöva lära dig att våga, vilja och kunna tala inför andra på ett övertygande sätt?

Gå in under Föreläsningar och utbildningar i menyn till vänster för att se mitt utbud.